Портал на клиента

bg en
Термостати тип KP
Термостатите тип KP намират приложение в системи за контрол, наблюдение и сигнализация в хладилни и климатични инсталации. Използват се в системи за дълбоко замразяване, охлаждане и климатизация. Снабдени са с еднополюсна контактна система тип SPDT, приложима за прав и променлив ток. Позицията на контакта се определя от настройката на термостата и температурата на сензора. Контактната система може да се свърже директно към монофазни асинхронни двигатели с мощност до 2 kW или към оперативни вериги при двигатели с по-големи мощности. Отличават се с широк диапазон на регулиране и кратко време на реакция. Малките им размери ги правят подходящи за вграждане в контролни панели и хладилни камери. Термостатите тип KP имат широк температурен диапазон на приложение и се отличават с висока надеждност.
X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Диапазон на настройка, °C Диферент ниска температура, °С Диферент висока температура, °С Капилярна тръбичка, m
060L1107 KP 63 -50 ÷ -10 10 ÷ 70 2.7 ÷ 8.0 2
060L1102 KP 61 -30 ÷ +13 4.5 ÷ 23 1.2 ÷ 7.0 2
060L1106 KP 62 -30 ÷ +15 6.0 ÷ 23 1.5 ÷ 7.0 -
060L1111 KP 68 -5.0 ÷ +35 4.5 ÷ 25 1.8 ÷ 7.0 -
060L1112 KP 69 -5.0 ÷ +35 4.5 ÷ 25 1.8 ÷ 7.0 2
060L1143 KP 73 -25 ÷ +15 3.5 ÷ 20 3.2 ÷ 18 2
060L1121 KP 77 +20 ÷ +60 3.5 ÷ 10 3.5 - 10.0 2