Портал на клиента

bg en
Термостати тип RT

Термостатите тип RT намират приложение в системи за контрол, наблюдение и сигнализация в хладилни и климатични инсталации. Използват се в системи за дълбоко замразяване, охлаждане и климатизация. Позицията на контакта се определя от настройката на термостата и температурата на сензора. Отличават се с широк диапазон на регулиране и кратко време на реакция. Могат да работят с прав и променлив ток. Малките им размери ги правят подходящи за вграждане в контролни панели и хладилни камери. Предлагат се водоустойчиви версии както и специални версии за PLC приложения. Термостатите тип RT имат широк температурен диапазон на приложение и се отличават с висока надеждност.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Диапазон на настройка, °C Диферент ниска температура, °С Диферент висока температура, °С Капилярна тръбичка, m
017-5053 RT 7 -25 ÷ +15 2.0 ÷ 10 2.5 ÷ 14 2
017-5066 RT 9 -45 ÷ -15 2.2 ÷ 10 1.0 ÷ 4.5 2
017-5077 RT 10 -60 ÷ -25 3.5 ÷ 10 1.0 ÷ 3.0 2
017-5099 RT 14 -5.0 ÷ +30 2.0 ÷ 8.0 2.0 ÷ 10. 2