bg en
Термостатични вентили тип AVTA

Термостатичните вентили с температурен сензор тип AVTA са вентили с доказано качество и надеждност, намиращи широко приложение в охладителни и отоплителни инсталации за регулиране на температурата. Те са с пряко действие и осъществяват контрол на потока в зависимост от зададените настройки и измерената температура. Могат да се монтират на подаващата или на връщащата линия, в чиста вода или солени разтвори и т.н. Типични области на приложение са при: компресори, вакуумни помпи, машини за химическо чистене, дестилационни инсталации, хидравлични системи, котли на биомаса, промишлени лазери, парни стерилизатори, медицинско оборудване, хранително-вкусовата промишленост.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Обхват на настройка, °C Сензор - tmax, °C Kv, m3/h Капилярка, m Присъеди-няване
003N1132 AVTA 10 0 ‑ 30 57 1.4 2 G 3/8
003N2132 AVTA 15 0 ‑ 30 57 1.9 2 G 1/2
003N3132 AVTA 20 0 ‑ 30 57 3.4 2 G 3/4
003N4132 AVTA 25 0 ‑ 30 57 5.5 2 G 1
003N4133 AVTA 25 0 ‑ 30 57 5.5 2 армирана G 1
003N1162 AVTA 10 25 ‑ 65 90 1.4 2 G 3/8
003N2162 AVTA 15 25 ‑ 65 90 1.9 2 G 1/2
003N0041 AVTA 15 25 ‑ 65 90 1.9 2 армирана G 1/2
003N3162 AVTA 20 25 ‑ 65 90 3.4 2 G 3/4
003N3165 AVTA 20 25 ‑ 65 90 3.4 5 G 3/4
003N0031 AVTA 20 25 ‑ 65 90 3.4 2 армирана G 3/4
003N4162 AVTA 25 25 ‑ 65 90 5.5 2 G 1
003N0032 AVTA 25 25 ‑ 65 90 5.5 2 армирана G 1
003N4165 AVTA 25 25 ‑ 65 90 5.5 5 G 1
003N1182 AVTA 10 50 ‑ 90 125 1.4 2 G 3/8
003N2182 AVTA 15 50 ‑ 90 125 1.9 2 G 1/2
003N3182 AVTA 20 50 ‑ 90 125 3.4 2 G 3/4
003N4182 AVTA 25 50 ‑ 90 125 5.5 2 G 1
003N4183 AVTA 25 50 ‑ 90 125 5.5 3.0 G 1
Термостатични вентили тип AVTA с адсорбционен пълнеж на сензора
Код № Тип Обхват на настройка, °C Сензор - tmax, °C Kv, m3/h Капилярка, m Присъеди-няване
003N1144 AVTA 10 10 - 80 130 1.4 2.3 G 3/8
003N0107 AVTA 15 10 - 80 130 1.9 2.3 G 1/2
003N2114 AVTA 15 10 - 80 130 1.9 2.3 армирана G 1/2
003N0108 AVTA 20 10 - 80 130 3.4 2.3 G 3/4
003N0109 AVTA 25 10 - 80 130 5.5 2.3 G 1