Портал на клиента

bg en
VLT® Advanced Harmonic Filter AHF 005/010

VLT® Advanced Harmonic Filter AHF 005 и AHF 010 представляват здрави и лесни за употреба пасивни филтри, намаляващи хармониците, като едновременно с това поддържат добра енергийна ефективност на системата.

Мощност 

3 x 400 - 500 V ......................... 190 A - 400 А
3 x 380 - 690 V ........................... 10 A - 400 А

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.