Портал на клиента

bg en
VLT® Компактен софтстартер MCD 200

MCD 200 е компактен и рентабилен софтстартер. Благодарение на своите размери и функционалност той е добра алтернатива при пускови схеми "звезда / триъгълник". Интегралната байпасна конструкция намалява разсейването на топлината.

- 7.5 - 110kW, различни версии за 200-575V a.c.
- Плавен пуск с линейно увеличение на напрежението или силата на тока
- Вградена защита на двигателя
- Компактна конструкция с вътрешна обходна система за минимална загуба на мощност
- Добавящи се модули за дистанционна работа и серийна комуникационна връзка

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.