Портал на клиента

bg en
VLT® Sine-Wave Filters

VLT® Sine-wave Filter намалява както пиковете в изходното напрежение на преобразувател VLT®, така и напрежението върху изолацията на мотора, товарните токове и генерирането на шум в мотора.

Мощност 

3 x 200 - 690 V ......................... 2.5 A - 800 А 

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.