Портал на клиента

bg en
VLT® Софтстартер MCD 3000

MCD 3000 е стартер, предлагащ цялостно решение при двигатели за плавното им пускане. Той осигурява много функции за пускане, спиране и защита на двигателя и съответното оборудване.
Снабден е с дисплей и клавиатура за програмиране.

- 7.5 - 800kW, различни версии за 200-690V a.c.
- Плавен пуск с първоначално линейно нарастване на силата на тока
- Четири различни авто-регулируеми профила за намаляване на тока
- Множество защитни характеристики
- Ръчно или дистанционно управление и защита на параметрите с парола

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.