Портал на клиента

bg en

Филтър дехидратори

Филтър-дехидраторите защитават хладилните и климатичните системи от влага, киселини и твърди частици, като по този начин елиминират вредните химически реакции и абразивни замърсявания. Според функцията и състава си те се делят на различни подгрупи, които са подходящи за различен тип масла.