Портал на клиента

bg en

Пресостати

Пресостатите се използват за защита на хладилните инсталации от прекалено високо или прекалено ниско налягане, да пускат/спират компресори или да управляват вентилатори на въздушноохлаждаеми кондензатори.Особено устойчиви на вибрации и удар, те осигуряват точна и надеждна работа.