bg en

Системи за контрол и мониторинг

Изключително надеждни системи за контрол, мониторинг и събиране на данни в малки, средни и големи хладилни инсталации. Различните системи имат различен брой точки на измерване, директни връзки, аларми, получават сигнали от контролери, газ детектори и т.н. Събираните данни се визуализират на екран и се записват през определен от подребителя времеви интервал. Системите са с много високо ниво на сигурност.