Портал на клиента

bg en

Мотори с вградени честотни управления

Електронното управление на електродвигателя VLT®, заедно с електродвигателя, напълно елиминира нуждите от кабели за електродвигателя и по този начин свежда до минимум EMC проблемите. Топлината от задвижването се разсейва заедно с топлината от електродвигателя.