Портал на клиента

bg en

ERC 21x - интелигентен и многофункционален

Хладилна автоматика Danfoss

Контролерът ERC 21x отговаря на всички съвременни изисквания за хладилни приложения. Можете да го използвате в системи за отопление, средно и ниско температурни хладилни инсталации, инсталации с естествено и електрическо обезскрежаване, както и с горещи пари. Типични приложения са: вертикални рекламни и търговски фризери и хладилници, хладилни камери и  др. Контролерът има голям дисплей, лесно и интуитивно меню и множество предварително зададени приложения. В него са заложени редица иновативни защитни и експлоатационни функции.

 


Предлагат се три вида ERC 21x със захранване 230V, 50-60Hz:

  • ERC 211 - с едно реле за хладилни и отоплителни инсталации
  • ERC 213 - с три релета за хладилни инсталации
  • ERC 214 - с четири релета за хладилни инсталации