bg en
Електронни контролери тип ERC 21x

Контролерът ERC 21x отговаря на всички съвременни изисквания за хладилни приложения. Можете да го използвате в системи за отопление, средно и ниско температурни хладилни инсталации, инсталации с естествено и електрическо обезскрежаване, както и с горещи пари. Типични приложения са: вертикални рекламни и търговски фризери и хладилници, хладилни камери и  др. Контролерът има голям дисплей, лесно и интуитивно меню и множество предварително зададени приложения. В него са заложени редица иновативни защитни и експлоатационни функции.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип DO1 DO2 DO3 DO4 Вх.1 Вх.2 Вх.3 Вх.4
080G3293 ERC 211 компресор - - - Sair Sc/DI1 - -
080G3263 ERC 211 kit компресор - - - Sair Sc/DI1 - -
080G3294 ERC 213 компресор обезскр. вент. - Sair Sc/DI1 S5 DI2
080G3265 ERC 213 kit компресор обезскр. вент. - Sair Sc/DI1 S5 DI2
080G3295 ERC 214 компресор обезскр. вент. авария Sair Sc/DI1 S5 DI2