Портал на клиента

bg en
12-Pulse VLT® Drive

VLT® 12-pulse е честотен преобразувател с висока ефективност, който е изграден със същия модулен дизайн като популярните 6-импулсни VLT® устройства. Той е предлаган с подобни спецификации и аксесоари и може да бъдат конфигуриран според нуждите на клиента.

Мощност 

3 x 380 - 690 V .................. 250-1200 kW (FC 302)
3 x 380 - 690 V .................. 315-1400 kW (FC 102, 202)

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.