Портал на клиента

bg en
VLT® Midi Drive FC 280

VLT® Midi Drive FC 280 e еволюцията на известния преобра­зувател VLT® 2800. Извлечете полза от нови спестявания чрез широк кръг от функции, разработени да направят инсталирането, използва­нето и поддържането на честотния преобразувател колкото се може по­-просто и по­-лесно.
За прецизен и ефективен контрол на мотора за производители на машини в хранително­вкусовата и преработ­вателната промишленост VLT® Midi Drive е идеалният преобразувател.Силата му е в ефективното управле­ние, функционалната сигурност и гъвкавата комуникация.
Правилната комбинация от функции гарантира, че честотният преобра­зувател изпълнява задачи, независимо дали за конвейрни системи, миксери и пакетиращи системи, или задвижване на помпи, вентилатори и компресори.
С изцяло разглобяеми конектори, интегрирано потискане на хармони­ците, RFI филтър и двуканална STO функционална сигурност преобразувателят е лесен за употреба и няма скрити екстри.

Мощност 

3 x 380 – 480 V ............................0.37 – 22 kW
3 x 200 – 240 V ...........................0.37 – 3.7 kW
1 x 200 – 240 V ...........................0.37 – 2.2 kW

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.