Портал на клиента

bg en
Електронни контролери тип EKC 202

Електронните контролери EKC 202 за панелен монтаж са разработени специално за управление на хладилни инсталации. В хладилната уредба контролерът поддържа предварително зададена температура и управлява системата в режими pump down и start/stop. Монтажът, работата и настройката са максимално опростени. Настройката и програмирането се извършват само с помощта на три бутона. Един електронен контролер съвместява функциите на обикновен термостат, термометър и часовник за обезскрежаване. На дисплея се изписват всички основни данни – температура, време, кодове, аларми и др. HACCP – Фабричната настройка при използване на сензор Pt1000 покрива изискванията за точност на измерването посочени в стандарт EN 441-13.
НОВО! Функция - Обезскрежаване при необходимост - Контролерът постоянно следи температурата на датчика S5. Между две обезскрежавания температурата на датчика S5 се понижава при увеличаване на леда върху изпарителя. Обезскрежаването започва след достигане на предварително зададена температура.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип DO1 DO2 DO3 DO4 вх.1 вх.2 вх.3 вх.4 вх.5
084B8521 EKC202A компр. - - обезскр/
аларма
Sair S5 DI1 - -
084B8522 EKC202B компр. обезскр. вент. - Sair S5 DI1 - -
084B8523 EKC202C компр. обезскр. вент. осветл./
аларма
Sair S5 DI1 - -
084B8536 EKC202D компр. обезскр. вент. осветл./
аларма
нагрев.
S3 S4 S5 DI1 DI2
084B8554 EKC202D1 компр. обезскр. вент. осветл./
аларма
нагрев.
S3 S4 S5 DI1 DI2
Аксесоари
Код № Тип Описание
084N0036 AKS 12 Сензор Pt 1000, 1.5m
084N1178 EKS 111 Сензор PTC 1000, 1.5m
084N1220 EKS 211 Сензор NTC 5000, 1.5m
084N3206 EKS 221 Сензор NTC 10000 Beta 3435, 3.5m
084B8564 EKA 178A Комуникационен модул MODBUS
084B8565 EKA 179A Комуникационен модул RS485 LON
084B8582 EKA 183A Модул за програмиране и копиране на настройки