Портал на клиента

bg en
Електронни контролери тип EKC 302

Електронните контролери EKC 302 са за монтаж на DIN шина. Те са с вграден модул за комуникация и са разработени специално за управление на хладилни инсталации. В хладилната уредба контролерът поддържа предварително зададена температура и управлява системата в режими pump down и start/stop. Монтажът, работата и настройката са максимално опростени. Настройката и програмирането се извършват само с помощта на три бутона. Един електронен контролер съвместява функциите на обикновен термостат, термометър и часовник за обезскрежаване. На дисплея се изписват всички основни данни – температура, време, кодове, аларми и др. HACCP – Фабричната настройка при използване на сензор Pt1000 покрива изискванията за точност на измерването посочени в стандарт EN 441-13.
НОВО! Функция - Обезскрежаване при необходимост - Контролерът постоянно следи температурата на датчика S5. Между две обезскрежавания температурата на датчика S5 се понижава при увеличаване на леда върху изпарителя. Обезскрежаването започва след достигане на предварително зададена температура.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип DO1 DO2 DO3 DO4 вх.1 вх.2 вх.3 вх.4 вх.5
084B4162 EKC302A компр. - - обезскр/
аларма
Sair S5 DI1 - -
084B4163 EKC302B компр. обезскр. вент. - Sair S5 DI1 - -
084B4164 EKC302D компр. обезскр. вент. осветл./
аларма
нагрев.
S3 S4 S5 DI1 DI2
Аксесоари
Код № Тип Описание
084N0036 AKS 12 Сензор Pt 1000, 1.5m
084N1178 EKS 111 Сензор PTC 1000, 1.5m
084N1220 EKS 211 Сензор NTC 5000, 1.5m
084B8571 EKA 178B Комуникационен модул MODBUS
084B8579 EKA 175 Комуникационен модул RS485 LON
084B8582 EKA 183A Модул за програмиране и копиране на настройки