bg en
Електронни контролери тип ECL Comfort 210

ECL Comfort 210 са новите електронни контролери на Danfoss с компенсация по външна температура. Te намират широко приложение в топлофикационните системи и системите за централно отопление и охлаждане. В комбинация с интелигентните ключове за ECL контролерът може да управлява различни приложения:
- Регулиране на температура на потока с компенсация по външна температура или на постоянна температура на потока в системи за централно охлаждане.
- Регулиране на температурата на потока с компенсация по външна температура при отоплителни системи с котли и минимална температура на котела.
- Регулиране на температурата на потока с компенсация по външна температура с управление на две помпи за циркулация и зареждане на вода.
- Регулиране на температурата на потока с компенсация по външна температура при отоплителни системи с плавно ограничаване на температурата на връщащата тръба за два независими нагревателни контура.
- Регулиране на постоянна температура в кръгове за битова гореща вода на проточен принцип.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Описание Захранване
087H3040 ECL 310 3 1/2 управляващи контура + термостатична функция 230 V ac
087H3020 ECL 210 2 1/2 управляващи контура + термостатична функция 230 V ac
087H3030 ECL 210B 2 1/2 управляващи контура без дисплей и бутон 230 V ac
Ключове, дистанционни управления и аксесоари за ECL210
Код № Тип Описание
087H3811 Ключ A214 Управление на контур отопление/охлаждане за вентилационни системи
087H3807 Ключ A217 Управление на контур БГВ с/ без бойлер
087H3802 Ключ A230 Управление на смесителен контур с компенсация по външна температура
087H3805 Ключ A231 Управление на смесителен контур отопление с две помпи
087H3806 Ключ A237 Управление на смесителен контур и БГВ чрез бойлер
087H3808 Ключ A247 Управление на смесителен контур и БГВ чрез бойлер
087H3801 Ключ A260 Управление на 2 независими смесителни контура с компенсация по външна температура
087H3800 Ключ A266 Управление на смесителен контур с компенсация по външна температура и БГВ
087H3220 Кутия Комплект за стенен монтаж или монтаж в/у DIN шина за ECL Comfort 210
087H3230 Кутия Комплект за стенен монтаж или монтаж в/у DIN шина за ECL Comfort 310/210
087H3200 ECA30 Стаен панел за дистанционен контрол с вграден температурен сензор
087H3201 ECA31 Стаен панел за дистанционен контрол с вграден температурен сензор и сензор за влажност
087H3236 ECA 30/31 Основа за монтаж на стаен панел за дистанционен контрол ECA 30/ECA 31
087H3202 ECA32 Вътрешен входно/ изходен модул за ECA 31