Портал на клиента

bg en
Електронни контролери тип ECL Comfort 310

ECL Comfort 310 са новите електронни контролери на Danfoss с компенсация по външна температура. Te допълват характеристиките на ECL210 с повече входове и изходи, опции за разширения и множество интегрирани комуникационни интерфейси: USB; Modbus RS485; M-bus; Modbus TCP. Някои от основните приложения на ECL Comfort 310 са:
- Управление на два независими смесителни контура с компенсация по външна температура и сдвоена помпа
- Управление на два независими смесителни контура с компенсация по външна температура и БГВ чрез бойлер
- Управление на два независими смесителни контура с компенсация по външна температура и БГВ

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.