Портал на клиента

bg en
Електрозадвижки тип AMV(Е) 01/02

Електрозадвижки без защитна функция. Задвижките тип AMV са за работа с контролери с трипозиционно управление, а задвижките тип AME са за работа с контролери с аналогово управление. Използват се за управление на вентили VZ 2, VZ 3, VZ 4. Като допълнителни функции имат ръчно управление и крайни изключватели.
Версии на 230 Vac и 24 Vac.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Захранване
V a.c.
Ход
mm
Скорост
s/mm
Мощност
N
082H8002 AMV 01 230 5 27 200
082H8001 AMV 01 24 5 27 200
082H8003 AMЕ 01 24 5 27 200
082H8005 AMV 02 230 5 13.5 200
082H8005 AMV 02 24 5 13.5 200
082H8006 AMЕ 02 24 5 13.5 200
082H8006 AMЕ 02 24 5 13.5 200