Портал на клиента

bg en
Електрозадвижки тип AMV(Е) 10/20/30

Електрозадвижки без защитна функция. Задвижките тип AMV са за работа с контролери с трипозиционно управление, а задвижките тип AME са за работа с контролери с аналогово управление. Използват се за управление на вентили VS 2, VM 2, VB 2, VMV. Като допълнителни функции имат ръчно управление, управление и ндикация за положение, крайни изключватели.
Версии на 230 Vac и 24 Vac Намират приложение в топлофикационни системи, въздушни климатични системи и др.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Захранване
V a.c.
Ход
mm
Скорост
s/mm
Мощност
N
082G3001 AMV 10 230 5 14 300
082G3002 AMV 10 24 5 14 300
082G3005 AME 10 24 5 14 300
082G3007 AMV 20 230 10 15 450
082G3008 AMV 20 24 10 15 450
082G3015 AME 20 24 10 15 450
082G3011 AMV 30 230 10 3 450
082G3012 AMV 30 24 10 3 450
082G3017 AME 30 24 10 3 450