Портал на клиента

bg en
Електрозадвижки тип AMV(Е) 15/16/25/35

Електрозадвижки без защитна функция. Задвижките тип AMV са за работа с контролери с трипозиционно управление, а задвижките тип AME са за работа с контролери с аналогово управление. Използват се за управление на вентили VF 3, VRB 3, VRG 3, VFS 2. Като допълнителни функции имат ръчно управление, управление и ндикация за положение, крайни изключватели. Версии на 230 Vac и 24 Vac.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Захранване
V a.c.
Ход
mm
Скорост
s/mm
Мощност
N
082G3026 AMV 15 230 15 11 500
082G3027 AMV 15 24 15 11 500
082G3028 AME 15 24 15 11 500
082G3030 AMV 16 230 15 7 300
082G3029 AMV 16 24 15 7 300
082G3031 AME 16 24 15 7 300
082G3024 AMV 25 230 15 11 1000
082G3023 AMV 25 24 15 11 1000
082G3025 AME 25 24 15 11 1000
082G3021 AMV 35 230 15 3 600
082G3020 AMV 35 24 15 3 600
082G3022 AME 35 24 15 3 600
082G3022 AME 35 24 15 3 600