Портал на клиента

bg en
Електрозадвижки тип AMV(E) 55/56

Електрозадвижки без защитна функция. Задвижките тип AMV са за работа с контролери с трипозиционно управление, а задвижките тип AME са за работа с контролери с аналогово управление. Използват се за управление на вентили VF 2, VF 3, VFS 2. Като допълнителни функции имат ръчно управление, управление и ндикация за положение, крайни изключватели.
Версии на 230 Vac и 24 Vac.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Захранване
V a.c.
Ход
mm
Скорост
s/mm
Мощност
N
082H3021 AMV 55 230 40 8 2000
082H3020 AMV 55 24 40 8 2000
082H3022 AME 55 24 40 8 2000
082H3024 AMV 56 230 40 3 1500
082H3023 AMV 56 24 40 3 1500
082H3025 AME 56 24 40 3 1500