bg en
Електрозадвижки тип AMV(E) 435

Задвижките тип AMV435 са с трипозиционно управление, а задвижките тип AME435 са с аналогово управление. Усъвършенстваната конструкция на задвижките включва чуствителен прекъсвач, който осигурява защита от претоварване. Иновативна е и самообучаващата се функция на АМЕ435 - задвижката автоматично настройва хода си спрямо крайните положения на вентила, което съкращава времето за пускане в действие. Задвижката за модулиращо управление AME435 притежава и друга уникална функция за регулиране на потока през вентила - характеристиката на потока може плавно да се настройва от линейна на логаритмична и обратно. Тази задвижка използва и специален алгоритъм за подтискане на колебанията на сигнала. Задвижките тип AMV(E) 435 се използват с двупътни и трипътни седлови вентили тип VRG, VRB, VF и VL с диаметър до DN80. AMV435 може да управлява и вентили AB-QM и AHQM с диаметри от DN40 до DN100.

 

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Захранване
V a.c.
Ход
mm
Скорост
s/mm
Мощност
N
082H0161 AME435 аналогова 24Vac/dc 20 7.5 или 15 400
082H0162 AMV435 трипозиц. 24Vac/dc 20 7.5 или 15 400
082H0163 AMV435 трипозиц. 230Vac 20 7.5 или 15 400
Код № Тип Описание
065Z0315 Подгревател за стъблото за вентили DN15-80, 24V