Портал на клиента

bg en
Газов детектор тип DGS за HFC/HCFC

Газовите детектори на Danfoss са проектирани да отговарят на всички изисквания към промишлените хладилни системи и към климатичните приложения.

След типа на сензора, с две букви, е означен неговия вид: SC(полупроводников) и число, показващо максималния обхват.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Газ Температура, °С Аларма, PPM Забележки
080Z2098 DGS-SC R404A, R507A -20 до 48.9 500 IP 41
080Z2099 DGS-SC R404A, R507A -20 до 48.9 500 IP 66
080Z2092 DGS-SC R134a -20 до 48.9 500 IP 41
080Z2089 DGS-SC R134a -20 до 48.9 500 IP 66
080Z2093 DGS-SC R407A -20 до 48.9 500 IP 41
080Z2094 DGS-SC R407A -40 до 48.9 500 IP 66
080Z2076 DGS-SC R407F -20 до 48.9 500 IP 41
080Z2077 DGS-SC R407F -20 до 48.9 500 IP 66
080Z2088 DGS-SC R410A -20 до 48.9 500 IP 41
080Z2087 DGS-SC R410A -40 до 48.9 500 IP 66
080Z2090 DGS-SC R22 -20 до 48.9 500 IP 41
080Z2091 DGS-SC R22 -40 до 48.9 500 IP 66