Портал на клиента

bg en
Газов детектор тип GDA за амоняк NH3

Газовите детектори на Danfoss са проектирани да отговарят на всички изисквания към промишлените хладилни системи и към климатичните приложения.

След типа на сензора, с две букви, е означен неговия вид: EC(електрохимичен), SC(полупроводников) или CT(каталитичен) и число, показващо максималния обхват.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Газ Обхват, PPM Модел
148H5000 GDA EC 100 R717 0-100 стандартен
148H5001 GDA EC 100 R717 0-100 LCD дисплей
148H5003 GDA EC 100 R717 0-100 EExd
148H5005 GDA EC 100 R717 0-100 IP56, ниска темп.
148H5006 GDA EC 100 R717 0-100 EExd, ниска темп.
148H5009 GDA EC 100 R717 0-100 IP56
148H5063 GDA EC 300 R717 0-300 EExd
148H5010 GDA EC 1000 R717 0-1000 стандартен
148H5011 GDA EC 1000 R717 0-1000 LCD дисплей
148H5013 GDA EC 1000 R717 0-1000 EExd
148H5015 GDA EC 1000 R717 0-1000 IP56, ниска темп.
148H5016 GDA EC 1000 R717 0-1000 EExd ниска темп.
148H5019 GDA EC 1000 R717 0-1000 IP56
148H5020 GDA SC 10000 R717 0-10000 стандартен
148H5021 GDA SC 10000 R717 0-10000 LCD дисплей
148H5023 GDA SC 10000 R717 0-10000 EExd
148H5025 GDA SC 10000 R717 0-10000 IP56, ниска темп.
148H5026 GDA SC 10000 R717 0-10000 EExd, ниска темп.
148H5027 GDA SC 10000 R717 0-10000 IP66, отдалечен сензор IP65
148H5028 GDA SC 10000 R717 0-10000 IP66, отдалечен сензор IP65 EExd
148H5029 GDA SC 10000 R717 0-10000 IP56
148H5030 GDA CT 30000 R717 0-30000 стандартен
148H5031 GDA CT 30000 R717 0-30000 LCD дисплей
148H5033 GDA CT 30000 R717 0-30000 EExd
148H5035 GDA CT 30000 R717 0-30000 IP56, ниска темп.
148H6039 GDA CT 30000 R717 0-30000 IP56