Портал на клиента

bg en
Газов детектор тип HGM за за HCFC/ HFC

Газовите детектори на Danfoss са проектирани да отговарят на всички изисквания към промишлените хладилни системи и към климатичните приложения. HGM-400 за следене на халогенни газове е специфициран и проектиран в съответствие с международните изисквания за безопасност. Многофункционалният дисплей осигурява непрекъснат мониторинг на нивата на газ в до 16 отделни зони за тестване. Лесен е за програмиране и наблюдение на различни газове, като за всяка зона могат да бъдат определени независими течове (малки), разливи (средно) и евакуационни (големи) нива. Поддържа се и дневник от предишни показания, които могат да бъдат лесно достъпни за анализ.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Газ Температура, °С Аларма, PPM Забележки
080Z2151 HGM-400 MZ всички 0 до 50 дефинира се от потребителя 8 зони
080Z2153 HGM-400 MZ всички 0 до 50 дефинира се от потребителя 16 зони