Портал на клиента

bg en
Комбинирани вентили тип AB-PM

Вентилът AB-PM на Danfoss извежда автоматичното балансиране на ново равнище. Освен функцията за регулиране на диференциалното налягане,този лесен за монтаж вентил добавя и две други функции към автоматичното балансиране: автоматично ограничаване на дебита и зоново управление чрез допълнително монтирана задвижка TWA-Z. Благодарение на малкия си размер и уникалната комбинация от 3 функции, АВ-РМ е идеален за жилищни сгради с отоплителни системи с хоризонтално разпределение. Той намалява разходите за отопление, подобрява вътрешния комфорт и елиминира шума. АВ-РМ се препоръчва като решение там, където е необходима функция за зоново управление, напр. при хоризонтални двутръбни отоплителни системи в нови многофамилни сгради, където всеки апартамент има централно разположен разпределителен колектор. Подобно приложение е балансирането и регулирането на водни подови отоплителни системи. Друго важно приложение е, че АВ-РМ решава често възникващия проблем с неефективност на кондензни котли при частичен товар. Вградените циркулационни помпи с висок напор предизвикват голямо диференциално налягане при частичен товар на радиаторите, което води до шум, дебалансиране и влошен комфорт. Чрез инсталиране на АВ-РM на подаващата тръба на котела се избягват всички тези проблеми и котелът работи възможно най-икономично и енергийно ефективно.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Описание
003Z1402 AB-PM DN 15, с импулсна тръбичка
003Z1403 AB-PM DN 20, с импулсна тръбичка
003Z1404 AB-PM DN 25, с импулсна тръбичка
Термозадвижки
Код № Тип Описание
082F1260 TWA-Z Ход 2.8mm, 24V, NO
082F1262 TWA-Z Ход 2.8mm, 24V, NC
082F1264 TWA-Z Ход 2.8mm, 230V, NO
082F1266 TWA-Z Ход 2.8mm, 230V, NC