Портал на клиента

bg en
Пресостати тип KP / KPI

Пресостатите тип KP / KPI намират приложение в системи за контрол, наблюдение и сигнализация в индустрията. Пресостатите тип KP се използват за газове и въздух, а KPI са подходящи за газове, въздух и флуиди. Снабдени са с еднополюсна контактна система тип SPDT, приложима за прав и променлив ток. Позицията на контакта се определя от настройката на пресостата и налягането на входа на пресостата. Отличават се с широк диапазон на регулиране и късо време на реакция. Малките размери на пресостатите KP / KPI ги правят подходящи за вграждане в контролни панели. Новите пресостати от серията KP намират широко приложение за контрол на парни и водогрейни котли.
Пресостатите тип KP / KPI имат маркировка СЕ в съответствие с ЕN 60947-4/-5.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Присъединяване Диапазон на настройка, bar Диференциал, bar Допустимо налягане, bar
060-1217 KPI 35 G 1/4" A -0,2 - 8 0,4 - 1,5 18
060-1219 KPI 35 G 1/4" A -0,2 - 8 0,5 - 2 18
060-1189 KPI 36 G 1/4" A 4 - 12 0,5 - 1,6 18
060-3169 KPI 36 G 1/4" A 2 - 12 0,5 - 1,6 18
060-5081 KPI 38 G 1/4" A 8 - 28 1,8 - 6 30
060-2164 KP 34 G 1/2" A 0,1 - 1 0,1 - 0,4 4
060‑2163 KP 34 G 1/2" A 0,1 - 1 0,2 4
060‑2166 KP 35 G 1/2" A 0,4 - 3,4 0,4 - 2,2 10
060‑2165 KP 35 G 1/2" A 0,4 - 3,4 0,5 10
060‑2159 KP 36 G 1/2" A 1 - 10 0,7 - 4 17
060‑2160 KP 36 G 1/2" A 1 - 10 0,7 17
060-2161 KP 37 G 1/2" A 4 - 20 1,8 - 3,1 28
060‑2162 KP 37 G 1/2" A 4 - 20 3 28