bg en
Регулатори на налягане тип KVC

KVC е регулатор на байпас за горещ газ. Използва се за адаптиране на капацитета на компресора към действителното натоварване на изпарителя. Регулаторът на налягане тип KVC обикновено се монтира на байпасна линия между нагнетателния и смукателния тръбопровод на компресора. Той отваря при понижаване на смукателното налягане. Вместо регулатор тип KVC може да се използва регулаторът по мощност тип CPCE, когато е необходимо по-прецизно управление, ниско смукателно налягане или има по-висок пад на наляганемежду налягането на изхода на CPCE и смукателното налягане.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Връзка Присъединяване, mm Kv, m3/h
034L0146 KVC 12 спойка 12 х 12 0.68
034L0147 KVC 15 спойка 16 х 16 1.25
034L0144 KVC 22 спойка 22 х 22 1.85