bg en
Спирателни кранове тип SVA-S

SVA са ъглови и прави спирателни вентили, конструирани да отговарят на всички изисквания на промишлените хладилни системи. Вентилите са предназначени да дават подходящи характеристики на потока и са лесни за разглобяване и ремонт, когато е необходимо. Конусът на вентила е конструиран така, че да осигурява перфектно затваряне. Приложими при всички масово използвани хладилни агенти, включително R717, и некорозивни газове/течности.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.