Портал на клиента

bg en
VLT® Integrated Servo Drive ISD 410

VLT® Integrated Servo Drive ISD 410 комбинира високопроизводителен синхронен сервомотор с постоянен магнит (PM) и електроника на преобразувател в един корпус. 

Мощност

300 V DC .................................. nom. 1.7 - 2.1 Nm / max. 8 - 11 Nm

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.