bg en
Възвратни клапани тип NRVH

Възвратните клапани NRVH могат да се използват в течната, смукателната и нагнетателната линия в хладилни и климатични инсталации с флуорирани хладилни агенти. Те са с усилена пружина и са предпочитани при системи с два или повече паралелно свързани компресора. Вентилите осигуряват правилна посока на потока и предотвратяват обратната кондензация от топла част на системата към студения изпарител.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.