Портал на клиента

bg en
VLT® Micro Drive FC 51

VLT® Micro Drive е задвижане с общо предназначение за управление на асинхронни мотори до 22.0 kW.
Отличава се с ненадмината надеждност, лесно и бързо пускане в експлоатация, висока функционалност и гъвкавост във всяко приложение.
VLT Micro Drive е отговора на Danfoss на повишеното пазарно търсене на евтино и надеждно честотно задвижване за разнообразни приложения.
Вградения потенциометър на дисплея го прави особено подходящ за ръчно управление на вентилатори, скорост на поточни линии и др.
Мощност
 1 x 200 - 240 V  ............. 0.18 – 2.2 kW
 3 x 200 - 240 V  ............. 0.25 – 3.7 kW 
 3 x 380 - 480 V  ............. 0.37 – 22.0 kW
 

• Променлива изходна управляваща честота между 0 и 400 Hz
• Вградена 100 % защита от късо съединение
• 100 % защита от еднофазно късо съединение със “земя”
• Вграден PI регулатор
• Защита от смущения при преходни процеси
• Защитно лаково покритие на електрониката
• Вграден радио-честотен филтър
• Рампово време от 0.05 до 3 600 сек.
• Вградени комуникации - FC Protocol и Modbus RTU
• Изходно напрежение – 0 – 100% от захранващото напрежение

 

 

 

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.