Портал на клиента

bg en
Филтър дехидратори Eliminator тип DCL

Филтър дехидраторите Eliminator отнемат влагата и твърдите примеси в хладилни и климатични инсталации. При тип DCL сърцевината е съставена от 80% молекулярно сито и 20% алуминиев окис. Правилният избор на филтър дехидратор се определя от типа масло, използвано в хладилната инсталация. Тип DCL се използват с HCFC и CFC хладилни агенти и минерални масла. Корпусът на филтър дехидраторите е специфициран от UL за максимално работно налягане (MWP) 42 bar. Присъединяването е на спойка или резба. Антикорозионното покритие на филтър дехидраторите Eliminator ги прави подходящи за използване във всяка среда.

*Хладилната мощност в таблицата е за R404A и е определена в съответствие с ARI 710-86 за te = -15°C, tc = 30°C и dp = 0.07bar.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Връзка Присъединяване, mm Хладилна мощност, кW
023Z5000 DCL 032 резба 6 5.01
023Z5075 DCL 032 резба 6 5.01
023Z4500 DCL 032s спойка 6 5.01
023Z4502 DCL 032.5s спойка 8 6.97
023Z5001 DCL 033 резба 10 9.86
023Z5089 DCL 033 резба 10 9.86
023Z4503 DCL 033s спойка 10 9.86
023Z5002 DCL 052 резба 6 5.62
023Z4505 DCL 052s спойка 6 5.62
023Z4507 DCL 052.5s спойка 8 7.01
023Z5003 DCL 053 резба 10 9.81
023Z4508 DCL 053s спойка 10 9.81
023Z5004 DCL 082 резба 6 5.44
023Z4510 DCL 082s спойка 6 5.44
023Z4512 DCL 082.5s спойка 8 7.84
023Z5005 DCL 083 резба 10 10.98
023Z4513 DCL 083s спойка 10 10.98
023Z5006 DCL 084 резба 12 21.33
023Z5006 DCL 084 резба 12 21.33
023Z4515 DCL 084s спойка 12 21.33
023Z5007 DCL 162 резба 6 5.43
023Z4517 DCL 162s спойка 6 5.43
023Z4520 DCL 162.5s спойка 8 7.36
023Z5008 DCL 163 резба 10 11.18
023Z4519 DCL 163s спойка 10 11.18
023Z5009 DCL 164 резба 12 23.54
023Z4522 DCL 164s спойка 12 23.54
023Z5010 DCL 165 резба 16 36.59
023Z4524 DCL 165s спойка 16 36.59
023Z5011 DCL 166 резба 19 37.37
023Z4525 DCL 166s спойка 19 37.37
023Z4526 DCL 167s спойка 22 40.14
023Z0012 DCL 303 резба 10 10.56
023Z4528 DCL 303s спойка 10 10.56
023Z0013 DCL 304 резба 12 25.00
023Z4529 DCL 304s спойка 12 25.00
023Z0014 DCL 305 резба 16 36.96
023Z4531 DCL 305s спойка 16 36.96
023Z0156 DCL 306 резба 19 39.89
023Z4532 DCL 306s спойка 18 39.89
023Z4533 DCL 306s спойка 19 39.89
023Z4534 DCL 307s спойка 22 53.95
023Z4535 DCL 309s спойка 28 69.78
023Z0101 DCL 413 резба 10 12.44
023Z0102 DCL 414 резба 12 26.45
023Z4537 DCL 414s спойка 12 26.45
023Z0103 DCL 415 резба 16 41.84
023Z4539 DCL 415s спойка 16 41.84
023Z4540 DCL 417s спойка 22 56.32
023Z4541 DCL 419s спойка 28 76.29
023Z4543 DCL 604s спойка 12 26.22
023Z4545 DCL 607s спойка 22 70.13
023Z4546 DCL 609s спойка 28 73.05
023Z4548 DCL 757s спойка 22 71.70
023Z4549 DCL 759s спойка 28 87.19