bg en

Пожарогасенето с водна мъгла чрез високо налягане през погледа на специалистите

Пожарогасене с водна мъгла чрез високо налягане

Технологията за гасене и потискане на пожари с водна мъгла не е толкова нова. Системите за гасене с водна мъгла са използвани за първи път в корабостроенето, преди повече от 50 години. Същевременно тя е и най-прогресивната технология. Danfoss, като производител с доказан опит непрекъснато развива дизайна на отделните елементи на своята система SEM-SAFE® и по-специално на дюзите, за да увеличи покриваната площ и оптимизира количеството на използваната вода.

Но какво всъщност представлява пожарогасенето с водна мъгла и системата Danfoss SEM-SAFE®? При възникване на пожар в защитена зона, чиста вода се изтласква през дюзите чрез високо налягане до 130bar и се трансформира в микрокапчици т.нар. водна мъгла, която покрива зоната на пожар. Danfoss SEM-SAFE® се състои от дюзи за водна мъгла, модулна помпена станция за високо налягаме, секционни клапани и тръби. 

Предимства

Основните предимства на системата от гледна точка на ефективност, от техническа и инсталационна гледна точка, от гледна точка на безопасност и нанесени щети са:

 • Това е най-ефективната технология за пожарогасене, със 70% по-бърза от спринклерна система. Процесът на пожарогасене се извършва едновременно в три направления:
     - мъглата отнема топлина и зоната се охлажда
     - мъглата заема по-голям обем от водата и при изпарението си измества кислорода
     - мъглата потиска и блокира източника на пожара като го задушава
 • Много малки тръбопроводи - максималният диаметър на тръбопровода е 2“
 • Много малки резервоари за воден запас – ако стандартна спринклерна инсталация изисква 180 м3 то системата за водна мъгла се нуждае приблизително от 30 м3
 • Дълъг живот на инсталацията – материалите са от неръждаема стомана
 • По-малък товар на конструкцията на сградата поради по-малките тръбопроводи
 • Времето за изпълнение на СМР е по-кратко защото размерите на тръбопроводите са в пъти по малки
 • В случай на пожар, престоят за отстраняване на щетите от фактическото гасене ще бъде значително по-кратък
 • Нанесените щети на оборудването ще са много по-малки и ще се ограничат само в зоната на пожара
 • Водната мъгла е безвредна за електрическите инсталации (IP23), което осигурява непрекъснатата работа на живото-поддържащи системи, центрове за данни и други важни производства дори докато се гаси пожара
 • Използването на чиста вода, без химикали или добавки прави системата безопасна за хората и имуществото и безвредна за околната среда

Проектиране и точен подбор на компоненти

С оглед на по-високата първоначална инвестиция, точният подбор на компоненти е изключително важен. Danfoss има богат опит в проектирането и реализация на системи за пожарогасене с водна мъгла, както и много подробна документация за всички компоненти. Високо квалифицирани специалисти са на разположение на всеки етап от проектирането и подбора на компоненти, при проверка на оборудването, изправността на инсталацията и първоначалния пуск на системата.

Поради спецификата на автоматичните пожарогасителни системи с водна мъгла и използваните стандарти за проектиране е много важна е работата с проектантите от началния етап на проекта. Използването и тълкуването на стандартите е важна част от проектирането на системи за водна мъгла чрез високо налягане. От 2022г. започна да влиза в действие стандарта EN 14972 в различните си части, което прави използването на водна мъгла в определени приложения, доста по хармонизирано и лесно.

Инвестиция и рентабилност

Както и по-горе споменахме първоначалната инвестиция за пожарогасителна система с водна мъгла съпоставена със спринклерна система в една част от случаите е по-висока. По-висока е цената на оборудването и на тръбопровода. Но същевременно:

 • инсталацията е много компактна и има по-бърза реакция
 • резервоарът с вода заема много малко място
 • използваният ресурс/вода/ е в пъти по-малко количество
 • строително-монтажните работи са значително по-бързи и лесни
 • няма нужда от сервиз и поддръжка, заради използваните материали неръждаемата стомана и чистата вода, която минава през тръбите
 • системата е ефективна, безопасна и екологична

И тук вече е изборът на инвеститора да прецени каква система да избере – спринклерна или пожарогасене с водна мъгла чрез високо налягане. Това се определя и от обекта – има случаи при които няма разлика в цената или тя е несъществена, има случаи при които няма достатъчен и постоянен дебит на вода, има реконструкции на сгради, където мястото е ограничено, има случаи когато се защитава много скъпо оборудване и което не е икономически изгодно да се поврежда и т.н.

Сървърни помещения

Промишлени производства

Офиси

Високи сгради

Сгради с големи стъклени фасади

Болници

Хотели

Архиви

Подземни паркинги

Сгради с историческо значение

Културни и конгресни центрове